Header

zaterdag 28 december 2013

Uitspraak in rechtzaak Martinair vs Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers

De rechtbank van Amsterdam heeft uitspraak gedaan in de zaak die was aangespannen door piloten van Martinair, verenigd in de stichting Algemeen Vlieger Belang (AVB), tegen de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV). 

Nadat de passagierstak van Martinair was opgeheven in 2011, was afgesproken dat Martinair personeel vanaf 1 januari 2014 zou instromen bij moederbedrijf KLM. Eind oktober zegde de VNV echter de cao op voor aangesloten Martinair piloten. Zij claimden dat de huidige KLM piloten teveel overlast zouden ondervinden van de instroom van Martinair piloten. Martinair vliegers zouden namelijk horizontaal instromen, dus op basis van ervaring en dienstjaren en niet onderaan de ladder beginnen. Hierdoor zouden KLM piloten minder kans hebben op promotie, omdat er in de hogere regionen beschikbare plekken dan al zijn ingevuld. 

Hoewel de VNV uit vliegers van KLM én Martinair bestaat, voeren KLM piloten de overgrote meerderheid. Dit monopolie zorgde er waarschijnlijk voor dat VNV de kant van KLM koos (Martinair personeel had eigenlijk geen schijn van kans) en vervolgens voelde de Martinair piloten zich verraden door de VNV. Daarop spanden zij een kort geding aan.

De rechter stelde de VNV echter in het gelijk en verbiedt KLM daarmee het aannemen van Martinair personeel. Er moet nu onderhandeld worden over een nieuwe cao voor de Martinair tak.

Het hele gebeuren laat niet veel collegialiteit zien van de KLM kant. Het wordt duidelijk dat zij alleen aan hun eigen carrière denken. Het feit dat de VNV voor KLM kiest is teleurstellend, maar niet geheel onverwachts gezien het aantal KLM leden. Ik had graag meer compassie gezien van KLM vliegers, integendeel spat er juist arrogantie van af... 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten